Hybridné solárne elektrárne

Kvalitné a moderné komponenty s dlhou záručnou dobou

Fotovoltický systém sa skladá najmä z fotovoltických panelov, meniča a káblov. Používame fotovoltické panely značky DAH Solar, na ktoré garantujeme 12 ročnú záruku na vady a 25 ročnú záruku na výkon nad 84,8%. Pri hybridných solárnych elektrárňach používame meniče od výrobcov GoodWe a Deye, na ktoré garantujeme 5 až 10 ročnú záruku podľa konkrétneho druhu výrobcu meniča. 

DC Káble sú jednou z najpodstatnejších súčasti elektrárne, nakoľko zabezpečujú transport jednosmerného prúdu do meniča pod vysokým napätím. Používame káble o priemere 6mm značky Athilex, ktoré sú zárukou bezpečnosti a sú TÜV certifikované a spĺňajú technické normy IEC 62930 and EN 50618, vhodné pre statické a dynamické inštalácie

Pre domácnosti so spotrebou elektrickej energie 5000 kWh/rok

4,95kWp - 3 fázy

0 kWh vysokonapäťová batéria
11 kusov panelov
DAH Solar FullScreen 450 Wp
monokryštalický panel

od 3759 €

vrátane DPH
*V cene každej elektrárne je kompletná dodávka, vrátane administratívnych úkonov na distribučnej sieti spojených so zapojením výrobného zdroja, 10 ročná záruka na Deye menič a 12 ročná záruka na fotovoltické panely.

Prečo sa oplatí investovať do hybridnej solárnej elektrárne?

Najdôležitejším dôvodom je zníženie, prípadne eliminovanie závislosti na prevádzkovateľovi distribučnej siete tým, že hybridné meniče v spojení s batériou umožňujú užívateľovi fungovať Off-grid. To znamená, že keď je prerušená dodávka elektrickej energie, systém sa prepne do záložného módu a odberné miesto, napriek výpadku elektrickej energie, je zásobované elektrickou energiou z batérií. Zníženie, prípadne eliminovanie závislosti sa prejavuje aj v tom, že vlastník odberného miesta neplatí za silovú zložku a poplatky spojené s distribúciou elektrickej energie, čo v súhrne predstavuje veľkú úsporu najmä vzhľadom na situáciu z roku 2022, kedy cena za silovú zložku a cena distribučných poplatkov boli veľmi dlhú dobu neznáme a neisté. Je potrebné poukázať na trend u dodávateľov elektrickej energie a distribučných spoločností zvyšovať ceny za tieto služby, práve preto je hybridná elektráreň to správne riešenie, ako si zachovať istotu za ceny elektrickej energie v nadchádzajúcich rokoch.

Scroll to Top
Scroll to Top