Komponenty elektrárne

Základné prvky solárnej elektrárne

Fotovoltické panely

Fotovoltické panely môžu byť polykryštalické a monokryštalické a môžu mať rôzny výkon. Štandardne sa výkon panelov pohybuje od 150 Wp do 500 Wp a táto hranica sa stále posúva. Tento parameter je rozhodujúci v prípade, ak máte obmedzenú plochu na ich umiestnenie. Prí výbere je rozhodujúca aj cena prepočítaná na 1 Wp (napr. pri paneli o výkone 280 Wp a cene 110 € je cena na 1 Wp = 110/280=0,39 €/Wp). Najdôležitejším faktorom je životnosť panelu – k našim solárnym elektrárňam inštalujeme vysokokvalitné panely DAH Solar FullScreen, na ktoré poskytujeme až 12 ročnú záruku na materiál, technológie a vady a 25 ročnú záruku na výkon 84.8%.

Menič (striedač) napätia

Menič (striedač) napätia transformuje vyrobenú elektrinu z panelov na elektrinu použiteľnú na okamžitú spotrebu. Pri tomto parametri si okrem jeho výkonu treba všímať, na koľko fáz je stavaný a či je hybridný. Ak v súčasnosti neuvažujete nad batériovým uskladnením elektriny, ale možno v budúcnosti budete, oplatí sa investovať viac do hybridného meniča. Ušetrí to náklady v budúcnosti na nový hybridný menič. S výberom toho správneho meniča vám radi pomôžeme. Nami odporúčaným riešením sú Hybridné meniče Deye, nakoľko sú vysokokvalitnými produktami, na ktoré výrobca garantuje až 10 ročnú záručnú dobu. Hlavnými výhodami sú:

  • podporuje až 100% asymetrickú záťaž s inteligentným riadením rozdelenia výkonu podľa skutočného odberu. Menič Deye dokáže menovitý výkon dodať dokonca len cez 2 fázy. Príklad (menič 12kW): spotreba 1f=6kW, 2f=0kW, 3f=6kW. Väčšina konkurenčných hybridných meničov na trhu nedokážu previesť cez 2 fázy menovitý výkon
  • plní funkciu plnohodnotného záložného systému UPS, ktorý vhodný aj na zálohovanie počítačov a serverov bez dodatočných nákladov. Rýchlosť prepnutia pri výpadku siete sú 4ms. Táto rýchlosť postačuje na to, že keď nastane výpadok v sieti, nedôjde k poruche a poškodeniu citlivých elektrospotrebičov a obyvatelia domu si ani nevšimnú, že došlo k prepnutiu na záložný zdroj,
  • disponuje LCD dotykovým farebným ovládacím panelom s intuitívnym ovládaním, vzdialeným monitoringom prostredníctvom platformy SOLARMAN smart (pre koncových užívateľov), SOLARMAN business pre organizácie, podpora web, Android, IOS. Platforma umožňuje nielen vzdialený monitoring, export dát, ale aj vzdialené nastavovanie a upgrade FW a prideľovanie práv prístupu jednotlivým užívateľom,
  • INTEGROVANÉ OCHRANY (ochrana pred bleskom na vstupe PV, ochrana pred dodávkou el. energie do siete pri výpadku siete s možnosťou nastavenia časového oneskorenia opätovného pripojenia k sieti po výpadku siete, ochrana proti prepólovaniu na vstupe PV, detekcia izolačného odporu, detekcia únikových prúdov, ochrana proti skratu na výstupe, ochrana proti preťaženiu, ochrana proti prepätiu).

Batéria

Batérie môžu a nemusia byť súčasťou solárnej elektrárne. Zabezpečujú ukladanie elektriny v čase, keď výroba elektriny prevyšuje spotrebu a následne v čase, keď spotreba prevyšuje výrobu, ju poskytujú. V porovnaní s investíciou na samotnú solárnu elektráreň, sú investície do batérie nezanedbateľné. Dostupnejšou alternatívou môžu byť tzv. virtuálne batérie. To, či sa rozhodnúť pre batériu a akej veľkosti, alebo využiť virtuálnu, ovplyvňuje viacero faktorov – veľmi radi vám poradíme. Do našich hybridných solárnych elektrární inštalujeme kvalitné batérie od spoločnosti Pylontech.

Scroll to Top
Scroll to Top