O nás

Kto sme?

Spoločnosť ATA Green, s.r.o. je moderná, progresívna a perspektívna firma, environmentálne a spoločensky zodpovedná s ambíciou stať sa lídrom v oblasti výstavby fotovoltických systémov a ich údržby. Pôsobí na území Európskej únie, primárne na území Slovenskej republiky, pričom primárnym predmetom činnosti spoločnosti je výstavba fotovoltických systémov, ale venujeme sa aj elektroinštalačným prácam, montáži a osadzovaniu elektrických rozvádzačov, servisu fotovoltických systémov a čisteniu fotovoltických panelov. Naša spoločnosť je spoľahlivým partnerom, na ktorého sa môžu obrátiť podnikatelia, subjekty s regulovanou cenou elektrickej energie (domácnosti) a orgány verejnej správy s akoukoľvek požiadavkou na vybudovanie fotovoltického systému alebo elektroenergetickým problémom.

Prečo si vybrať ATA Green

Skúsenosti – Energetike sa náš tím venuje viac ako 25 rokov a na trhu s výstavbou fotovoltických systémov pôsobíme tri roky, pričom za rok 2022 sme nainštalovali viac ako 2 MW výkonu z fotovoltických systémov a pomohli sme viac ako 150 spokojným zákazníkom v boji s vysokými cenami energií.

Počas troch rokov našej pôsobnosti sme sa stretli, v čase zvýšeného dopytu, s viacerými náročnými úlohami, ku ktorým sme sa postavili zodpovedne a vždy sme zákazníkom pomohli individuálne tak, aby boli maximálne spokojní. Máme skúsenosti s inteligentným a adaptívnym riadením výkonu, aby bola zachovaná maximálna rezervovaná kapacita od prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo aby bol zabezpečený nulový prietok do siete.

Zakladateľom spoločnosti je Ing. Alojz Bernát, ktorý v súčasnosti pôsobí ako štatutárny orgán. Svoje skúsenosti v energetike získal najmä ako člen predstavenstva spoločnosti BIONERGY, a.s., ktorá sa venuje spracovaniu a zhodnoteniu zmesného odpadu a kalu za účelom výroby tepla a elektrickej energie. Ďalšou spoločnosťou, v ktorej pôsobil ako člen predstavenstva, bola Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. zaoberajúca sa prenosom elektrickej energie po území Slovenska a synchrónnym prepojením elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky s elektrizačnými sústavami štátov kontinentálnej Európy. Tieto skúsenosti aplikujeme najmä pri riešení komplexnejších požiadaviek klientov z podnikateľského sektora.

Kvalitné a moderné komponenty

Pracujeme výhradne s kvalitnými a modernými komponentami s dlhou záručnou dobou. Fotovoltický systém sa skladá najmä z fotovoltických panelov, meniča a káblov. Používame fotovoltické panely značky DAH Solar, na ktoré garantujeme 12 ročnú záruku na vady a 25 ročnú záruku na výkon nad 84,8%. Používame viacero značiek a druhov meničov. Najčastejšie On-Gridové meniče značky GoodWe, INVT, Huawei, Growatt a v prípade hybridných meničov používame zariadenia od výrobcov GoodWe a Deye. Na meniče garantujeme 5 až 10 ročnú záruku podľa konkrétneho druhu výrobcu meniča. DC Káble sú jednou z najpodstatnejších súčasti elektrárne nakoľko zabezpečujú transport jednosmerného prúdu do meniča pod vysokým napätím. Používame káble o priemere 6mm značky Athilex, ktoré sú zárukou bezpečnosti, sú TÜV certifikované a spĺňajú technické normy IEC 62930 and EN 50618, vhodné pre statické a dynamické inštalácie.

Scroll to Top
Scroll to Top