Fotovoltické zariadenie pre domácnosti

14 ks
4,76 kW
35 %
4,80 MWh
6 rokov

V tomto prípade požiadavka klienta bola vytvoriť odberné miesto tak, aby bolo čo najviac nezávislým, nakoľko sa tento objekt nachádza v horách v rámci stredného Slovenska a dochádza ku častým výpadkom elektrickej energie, ktoré majú nepriaznivý vplyv na citlivé elektrospotrebiče. Túto požiadavku sme vyriešili tak, že sme nainštalovali hybridnú fotovoltaickú elektráreň, ktorá pozostáva z 5 kW hybridného meniča a 10 kWh batérií.

Záložný zdroj energie

Na hybridnom meniči sa nachádzajú svorky na priame pripojenie zálohovaného okruhu, čo vytvára plnohodnotný záložný systém UPS, ktorý je vhodný aj na zálohovanie počítačov a serverov bez dodatočných nákladov, čím dochádza k predchádzaniu vzniku škôd na dátach ale aj citlivých elektrospotrebičoch. Rýchlosť prepnutia na zálohu pri výpadku siete sú 4 ms. V prípade nedostatočnej kapacity batérií menič automaticky naštartuje elektrocentrálu, čím je zabezpečená maximálna nezávislosť na distribučnej sústave.

Fotovoltaická elektráreň a ekologickosť

V rámci Slovenska sa vytvára elektrická energia najmä z jadrových elektrárni, ale aj uholných a plynových. Na vyrobenú 1 kWh v slovenských energetických podmienkach pripadá v priemere 200 gramov emisií CO2. Inštaláciou obnoviteľného zdroja elektrickej energie šetríte nie len Vašu peňaženku a náklady, ale aj túto planétu za účelom jej zachovania pre ďalšie generácie, nakoľko 1 kWh elektrickej energie z fotovoltaických panelov predstavuje 0 gramov emisií CO2.

Scroll to Top
Scroll to Top