Fotovoltické zariadenie pre podnikateľov

330 ks
150,15 kW
50 %
180 MWh
3 roky

Tento fotovoltaický systém je inštalovaný v rámci juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny, na ktorý pripadá slnečný svit 2 100 hodín do roka. Predmetom činnosti tohto podniku sú mraziarenské a chladiarenské služby. To znamená, že priemerne najväčšia spotreba tohto objektu je práve počas najslnečnejších dní v roku. To je jedným z dôvodov prečo je návratnosť tejto elektrárne taká krátka. Ďalším dôvodom je napríklad aj vysoká cena elektrickej energie, ktorá robí investíciu do fotovoltaickej elektrárne veľmi rentabilnou.

Inteligentné riadenie spotreby objektu

Vzhľadom na to, že čas, kedy nás slnko zásobuje energiou je obmedzený, bolo potrebné vynájsť taký spôsob využívania energie z fotovoltaických panelov, ktorý bude čo najefektívnejší. Preto sa spotreba tohto odberného miesta prispôsobuje výrobe elektrickej energie tak, aby bola teplota v objekte v rámci noriem. Počas dňa, kedy je slnko najvyššie, sa teplota v mraziarenských boxoch znižuje na dovolené minimum a počas noci sa táto teplota temperuje to znamená, že dochádza k poklesu spotreby v noci, nakoľko mraziace agregáty nie sú tak namáhané.

Fotovoltaická elektráreň a sebestačnosť

Prostredníctvom využívania energie zo slnečného žiarenia získavate možnosť byť čiastočne alebo úplne nezávislou odbernou jednotkou, a tak znížiť svoju závislosť voči energetickým monopolom najmä dodávateľom elektrickej energie ale aj prevádzkovateľom distribučnej sústavy. To znamená, že v prípade zmeny cien na trhu za silovú zložku elektrickej energie a zmeny cien za distribúciu Vám tieto zmeny nebudú spôsobovať taký nárast výdavkov, aký by Vám spôsobovali bez solárnej elektrárne.

Scroll to Top
Scroll to Top